Začne úplná uzavírka mostu u nemocnice

Od pátku 3. května Kraj Vysočina prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic (KSÚS) provádí přípravné práce na mostě v Hrotovické ulici, ev. č. 351-026. Přípravné práce probíhají za provozu. Od 13. května zde začnou stavební a demoliční práce za plné uzavírky mostu. Současně bude stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) rekonstruovat rampy na ulici Sportovní a protihlukové stěny u nemocnice. Situace vyplynula z lednové pravidelné mostní prohlídky. Ta ukázala, že stav mostu klesl na stupeň 7, tedy havarijní stav.

„Kraj i stát dodrželi slovo a naplánovali rekonstrukci mostu a ramp současně tak, aby tento důležitý a vytížený dopravní uzel byl uzavřen pouze jednu stavební sezónu. Most i rampy budou hotové do konce října letošního roku a my oběma investorům děkujeme, že stavby naplánovali a zkoordinovali současně,“ uvedl starosta města Pavel Pacal. „Jedná se o významný zásah do dopravy ve městě. Bezpečí obyvatel je ale přednější, než dočasné nepohodlí řidičů,“ dodal Pacal.

Osobní doprava bude vedena po souběžných komunikacích ve městě Třebíč s možným usměrněním provozu osazením světelných signalizačních zařízení v prostoru křižovatek. Platí tedy, že osobní automobily do 7,5 tuny a s výškou do 3 metrů mohou využít objízdnou trasu obousměrně po ul. Znojemská. Průjezdná bude také ul. Sokolská ve směru z centra města, kde je omezení pro vozidla s hmotností nad 5 tun.

Objízdná trasa pro autobusy bude vedena po místních komunikacích a částečně po stanovené objízdné trase pro těžkou dopravu. Pro těžkou dopravu bude vedena objízdná trasa přes Vladislav – Číměř – křiž. II/401 a II/351 a  zpět do Třebíče v délce cca 20 km, autobusy ČEZ budou po této trase pokračovat směrem na Jadernou elektrárnu Dukovany. Autobusy městské autobusové dopravy budou obousměrně jezdit přes přestupní terminál kolem vlakového nádraží po ulicích Znojemská a Janouškova. Parkování bude z ulic Heliadova a Janouškova úplně vyloučeno, rezidenti z dotčené lokality budou moct odstavit svoje vozidla na ulici Sušilova. Kvůli plynulé průjezdnosti autobusů veřejné dopravy bude vyloučen průjezd ulicemi Kosmákova, Březinova a Křížkovského.

Převedení pěších z obvodu stavby bude řešeno přes jednokolejný železniční přejezd, kde je již tento režim stavebně upraven světelnou signalizací. Provoz na silnici I/23 bude z bezpečnostních důvodů v době oprav sveden do dvou jízdních pruhů, po celou dobu stavby bude obousměrný.

Zdroj: tisková zpráva města Třebíč

Napsat komentář