Karlovo náměstí – jsem ráda, že jsem byla u toho

KARLOVO NÁMĚSTÍ. Vypadá to, že vše o rekonstrukci už bylo někde napsáno, ale stále se objevují,
zejména na sociálních sítích, různé komentáře typu: málo zeleně, samý beton (myšleno asi kamenná
dlažba), divná kašna, rekonstrukce je pomalá, vlastně se žádné zásadní změny nestaly apod.

 • Jsem ráda, že jsem od roku 2015, kdy se začalo po 20ti letech úvah a hledání s intenzívní
  přípravou revitalizace náměstí, mohla být u toho. Prožili jsme do podzimu 2018 s kolegy
  z úřadu stovky hodin jednání, ať už dvoustranných nebo společných se všemi důležitými
  hráči – architekty společnosti RAW, krajskou hygienickou stanicí i územním pracovištěm
  Třebíč, dopravním inspektorátem Policie ČR, Státním památkovým ústavem Telč a také
  správci všech sítí, kteří zejména volali po rekonstrukci z důvodu i vážných havarijních stavů –
  vodovod a kanalizace, plyn, elektřina, optické sítě, tepelné rozvody.
 • Berme prosím v úvahu, že nový stav, na který se všichni těšíme, je výsledkem mnohdy velmi
  složitých dohod, protože zájmy jednotlivých subjektů byly kolikrát i protichůdné…
 • Je také velkým úspěchem, že se takováto rozsáhlá akce , která není jenom o novém povrchu,
  lavičkách a kašnách, ale zahrnuje i nové sítě i v několikametrových hloubkách včetně
  archeologického průzkumu, stihne za 2 roky!

Bohužel pro obchodníky a další provozovny na náměstí se tato doba nešťastně sešla i s dobou
covidovou a moc bych si přála, aby to všichni ustáli a náměstí , s návratem MHD a možností
parkování, znovu ožilo.

Sleduji s potěšením, že již téměř hotové náměstí láká obyvatele i návštěvníky k prohlídce i pobytu.
Pevně věřím, že ustojíme i nepříjemný konflikt s památkáři a větší počet vysázených stromů bude
předností a nikoliv problémem.

Chtěla bych vyjádřit poděkování všem, kdo se jakkoliv podíleli na rekonstrukci, vedení města za
rozhodnutí, které před 2 lety nebylo , i vzhledem ke covidové epidemii, úplně jednoduché. Všem
pracovníkům úřadu, kteří byli u tohoto projektu, architektům společnosti RAW, firmám, které se na
realizaci podílely, zejména Klee a Čikom, správcům sítí za vzájemnou spolupráci a také všem
orgánům, které se podílely na rozhodování o konečné podobě náměstí.

Je mi ctí, že mohu být u této historické události, kterou jsem někdy před 6 lety nazvala „faceliftem
zralé dámy bez botoxu a plastických operací „a která nastane zase nejdříve za 50 let. A to už
obstarají naše vnoučata“.

Marie Černá

Vzpomínáte ještě, jak náměstí vypadalo?

Napsat komentář