Třebíč můj domov jde opět do voleb

Uskupení Třebíč můj domov je stálicí v Třebíčské komunální politice. Nyní Jan Burda a Marie Černá opět zvou k volbám a rozjíždějí skromnou, ale upřímnou kampaň.

Marie Černá se v komunální politice pohybuje od roku 1990. Byla úspěšnou místostarostkou, radní města i náměstkyní hejtmana. V současné době je zastupitelkou Třebíče. Jan Burda je v zastupitelstvu od roku 2017 a od roku 2018 je neuvolněným radním a také lídrem kandidátky Třebíč můj domov pro zářijové volby. Zeptali jsme se proto, jaká bude jejich kampaň a na co chtějí soustředit při své práci pro město.

Znovu jdete spolu do voleb, chcete dál pracovat pro město a říkáte, že vaše kampaň bude skromná…

JB: Jdeme do toho znovu, protože jsme přesvědčeni, že práce pro naše krásné město má smysl. Nejsme sice odborníci na všechno, ale je řada oblastí, ve kterých umíme pomoci. Do voleb ale nejdeme sami dva. Na kandidátce Třebíč můj domov najdete další pětadvacítku úspěšných lidí různých profesí a odborností, kteří jsou připravení se na chodu města podílet. Na předních místech naší kandidátky najdete Radka Číhala, Irenu Hejzlarovou, Jakuba Hrušku, Zdenu Palátovou, Viktora Koláře a další aktivní Třebíčáky.

MČ: Je to tak. Naše kampaň bude skromná prostě proto, že si myslíme, že peníze se dnes dají investovat lepším způsobem. I proto jsme se rozhodli místo drahé kampaně uspořádat charitativní akci. Velkým tématem je také předcházení vzniku odpadu. I to je důvod, proč nebudeme tisknout tisíce letáků do schránek ani další propagační materiály – které skončí v koších.

Snad se vám tedy podaří voliče oslovit jinými způsoby. Co plánujete?

JB: Na září připravujeme dvě akce. Zmínka už padla o charitativní akci a plánujeme také swap bazar – burzu použitých věcí. Na podrobnosti si ale ještě počkejte.

MČ: Určitě nás najdete také na sociálních sítích i jinde. Že je naše kampaň skromná a šetrná k vytváření odpadů, neznamená, že nebudeme vidět.

Co považujete za váš největší úspěch v práci pro město?

JB: Jsme součástí široké koalice, takže úspěchy i neúspěchy nejdou na vrub jednotlivce nebo jedné politické strany. Je to práce širokého týmu a často i kompromisní řešení. Já osobně mám radost z revitalizace Hrádku. Je také dobře, že jsme se začali zabývat odpady. Jsem rád i za participativní rozpočet – i když tady bude ještě hodně práce – a že město systémově podporuje neziskový sektor prostřednictvím grantového systému nebo přímých dotací. Je také dobře, že zásadně pokročila příprava nepostradatelného obchvatu.

MČ: Já mám obrovskou radost z revitalizace Karlova náměstí. Mluvilo se o ní bez mála dvacet pět let a já byla několik let u její přípravy. Jsem proto velmi ráda, že podařilo stávající vedení města dotáhlo tento projekt do konce. Dnes je náměstí těsně před otevřením a Třebíč se bude mít opět čím pyšnit.

Velmi se také povedla rekonstrukce kina Moravia, kde dnes působí komunitní centrum, které se úspěšně rozjelo. Ukázalo se, že takový projekt má v Třebíči své místo a „komunitko“ se stalo oblíbeným místem setkávání Třebíčáků všeho věku – a to je dobře.

Kde naopak vidíte rezervy? Na co se chcete zaměřit?

MČ: Už byla řeč o odpadech. Pokud se nám nepodaří snižovat produkci odpadu, který odkládáme do černých kontejnerů, výrazně se nám to prodraží. To je velké téma nejen pro třídění, ale hlavně pro předcházení vzniku odpadu. Rozhodně je na stole i hospodaření s energiemi, za které příštím roce zaplatíme řádově více. I v tomto směru bude potřeba pracovat. Minimálně na odpovědném sestavení městského rozpočtu, což pravděpodobně může znamenat omezení některých investic. Věříme, že je to zvládnutelné a že se to běžného života ve městě příliš nedotkne.

JB: Já jsem velký zastánce participace. To je slovo, které nezní populárně. Jedná se ale o možnost veřejnosti podílet se na plánování a rozhodnutích týkajících se města. Nejsme odborníci na všechno a okamžikem zvolení se odborníky nestaneme. Názor Třebíčáků nás bude zajímat i po volbách. Rádi bychom proto více zapojili veřejnost do řady projektů už ve fázi jejich plánování. Názory obyvatel města jsou pro nás důležité.

Důležitých témat je ale určitě daleko více.

MČ: Určitě ano. Snažili jsme se ale vypíchnout oblasti, ve kterých se delší dobu s kolegy pohybujeme, a jsou pro Třebíč důležité. V programu máme také podporu bydlení a udržitelného turistického ruchu, podporu výstavby nového bloku Jaderné elektrárny v Dukovanech, rozvoj zaměstnanosti a další témata. Vše budeme zveřejňovat na webu www.trebicmujdomov.cz a na sociálních sítích.

Dá se odhadnout, jak letošní volby dopadnou?

JB: Rozhodně ne. Vzhledem k tradičně velkému množství kandidujících subjektů a situaci v celostátní politice, je výsledek velkou neznámou. Každopádně zveme Třebíčáky k volbám. Pokud dostaneme důvěru, rádi se budeme dál v budoucí koalici podílet na práci pro město. Naší výhodou je, že jsme čitelný partner. Tato kandidátka se uchází o vaši důvěru už řadu volebních období a my věříme, že vás ani tentokrát nezklameme. My totiž děláme to, co říkáme.  

Napsat komentář