Na podzim přibyla parkovací stání i opravené silnice

V Jindřichově ulici jsou nová parkovací stání

Město v průběhu října a listopadu navýšilo parkovací kapacity v Jindřichově ulici. Dosavadních 20 parkovacích míst bylo opraveno a přibylo dalších 22 parkovacích stání. Parkoviště má nyní kapacitu pro 42 aut.

Jungmannova a Bartuškova ulice mají opravený povrch

Po dokončení plošných oprav v ulicích Bedřicha Václavka a Smila Osovského proběhla oprava povrchu také v části Jungmannovy ulice, která byla hodně vytížená při uzavírce mostu v ulici Hrotovická. Plošná oprava byla provedena v termínu od 21. do 24. listopadu. Práce spočívaly v odfrézování starého povrchu a položení nového asfaltu a srovnání poklopů kanálů na dešťovou vodu. V další části ulice budou v příštím roce probíhat výkopové práce. K opravě povrchu dojde po jejich dokončení. Opravu silnice v ulici Bartuškova lidé hlasováním vybrali v pilotním ročníku participativního rozpočtu.

Z ulice Lesní přibude další výjezd

Z důvodu lepšího dopravního napojení z lokality Nehradov na ulici Račerovickou město buduje nový výjezd z Lesní ulice. Po dobu výstavby je zde částečné omezení dopravy. Kromě nové silnice musí město nechat přeložit kabely nízkého a vysokého napětí a optické sítě.

Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář