Znovuotevření památek v Třebíči

V pondělí 25. května 2020 budou v souvislosti s uvolňováním opatření proti koronaviru znovu otevřeny třebíčské UNESCO památky.

Od června 2020 bude možné navštívit i Městskou věž a Vodojem Kostelíček. Zájemci o prohlídku Baziliky sv. Prokopa, Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera mohou tyto památky navštívit od 25. května v běžné otevírací době. Před vstupem do objektů průvodce seznámí turisty s hygienickými pravidly, která bude nutné dodržovat během prohlídky. Tato pravidla budou také umístěna na jednotlivých informačních centrech. Samotní průvodci budou chráněni štíty na obličej. „Štíty jsou pro průvodce pohodlnější než roušky a také zamezí nesrozumitelnosti výkladu. Tuto skutečnost ocení zejména ti, kteří výklad odezírají ze rtů,“ informoval Václav Prchal, vedoucí turistických a informačních center.

Ve stejném termínu budou také otevřeny expozice Cesty časem a Děti Antonína Kaliny.

Od 1. června 2020 své brány otevře Městská věž při kostele sv. Martina a Vodojem Kostelíček, ze kterých se návštěvníkům otevírají krásné pohledy na město Třebíč a okolí. „Obě vyhlídková místa bude možné navštívit po celý červen v odpoledních hodinách, věž od 13 do 18 hodin a vodojem od 13 do 17 hodin,“ dodal Prchal. K obvyklé otevírací době se obě památky vrátí od 1. července.

Více informací:
Aneta Šalomounová
Pracovník informačního centra Bazilika
a.salomounova@mkstrebic.cz
568 610 022

Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář