V Třebíči proběhlo deváté Fórum Zdravého města

Na letošním Fóru Zdravého města se v pondělí 14. října sešlo téměř sto Třebíčanů. Fórum se konalo již po deváté a jako každý rok mohli lidé diskutovat s vedením města i vedoucími odborů Městského úřadu o tom, co je trápí a čemu by se z jejich pohledu mělo město věnovat.

Nejprve místostarostové Pavel Janata a Vladimír Malý a také radní Jan Burda, který má Zdravé město ve své gesci, představili v prezentaci, jak se radnice vypořádala s desaterem problémů, které byly definovány lidmi v loňském roce.

U jednotlivých velkých stolů probírali Třebíčané různá témata. Dopravu, podnikání, rozvoj města, bezpečnost a pořádek, životní prostředí, kulturu, cestovní ruch, péči o kulturní dědictví, sociální a zdravotní oblast, školství a sport. Samostatně zde byl také stůl mládeže, kde problémy mohli navrhovat jenom mladí lidé.

Po diskusi proběhlo hlasování, ve kterém mohl každý občan dát hlas dvěma, ze svého pohledu největším, problémům.

Získané podněty od účastníků Fóra bude nyní město ověřovat u široké veřejnosti anketou. Anketní lístek bude k vyplnění v listopadovém vydání Třebíčského zpravodaje. Kromě toho bude možné vyplnit anketu na webu města. Lidé budou moci hlasovat pro nejpalčivější problémy do poloviny prosince, potom budou výsledky zpracovány a předloženy radě i zastupitelstvu města.

Vygenerované problémy budou zapsány do Plánu zdraví a kvality života 2019 – 2020.

V průběhu sčítání hlasů radní Jan Burda prezentoval také návrhy, které lidé podali v rámci participativního rozpočtu. Vzhledem ke skutečnosti, že realizovatelné projekty nedosahují alokované výše 3,5 milionu korun, není důvod o nich hlasovat a budou se v příštím roce realizovat všechny. Pro příští rok připravuje město úpravu pravidel participativního rozpočtu tak, aby byla jednodušší a tím i dostupnější pro veřejnost.

pořadí  příležitost / problém
1. vybudování velkého obchvatu, změna územního plánu
2. přístavba hvězdárny
3. zklidnění dopravy v židovské čtvrti
4. častější spoje MHD
5. – 7. vybudování stavebních pozemků pro bytovou výstavbu
revitalizace školních zahrad
více odpočinkových zón pro studenty
8. – 9. revitalizace min. jednoho rybníku za účelem koupání
využít vodní vaky při nových výsadbách zeleně
10. zachovat zeleň v Libušině, Terovském údolí a Lorencových sadech a vyloučit dopravu
11. – 12. chybějící chráněné bydlení pro osoby s potřebou 24 hod. péče
chybějící komunitní bydlení pro osamělé seniory
13. – 14. rozšíření městského kamerového systému
vítací cedule na vjezdech do města Třebíče
15. zvýšit úroveň technického vybavení MP
16. studie parkovacích domů na sídlištích

Více informací: zde
Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář