Sportovní areál v Borovině soutěží o Stavbu Vysočiny

Třebíčský polyfunkční sportovní areál v Okružní ulici je zařazen do soutěže STAVBA ROKU KRAJE VYSOČINA 2020. Kromě víceúčelového hřiště zde veřejnosti od loňského roku slouží také dětské hřiště, inline okruh, workoutové hřiště, fitness hřiště a skatepark.

PRO SPORTOVNÍ AREÁL V OKRUŽNÍ ULICI MOHOU LIDÉ HLASOVAT DO 8. SRPNA, ZDE.

(hlasuje se formou SMS na číslo 736 301 599 ve tvaru: STAVBA 7. Z jednoho čísla lze hlasovat pouze jednou, cena SMS je dle tarifu operátora).

  • URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Nově vybudovaný sportovní areál v ul. Okružní bezprostředně navazuje na zastavěnou část sídliště s panelovými domy a občanskou vybaveností v Třebíči – Borovině, Za Rybníkem.

  • ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Stavební úpravy sportovního areálu v ul. Okružní byly samostatnou časově a prostorově oddělenou etapou v rámci širší architektonické koncepce města Třebíče, která řešila postupnou revitalizaci veřejných prostranství v panelovém sídlišti v Třebíči – Borovině, Za Rybníkem. Nově lokalitu vhodně doplnil veřejný prostor pro oddych a sportovní vyžití, který podporuje zlepšení pohody bydlení. Vzniklo tak další místo pro budování stávajících i nových sociálních vazeb.

  • DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Na veřejná prostranství v panelovém sídlišti Za Rybníkem s plochami pro bydlení a s občanskou vybaveností prostorově navazuje polyfunkční sportovní areál v ul. Okružní s víceúčelovým hřištěm, sportovištěm s umělým povrchem, zpevněnou plochou, cvičnou tenisovou stěnou, workoutovým hřištěm, skateparkem, in-line dráhou, fitness parkem, dětskými hřišti, vybavením herními prvky, se schodištěm u skluzavky, amfiteátrem a mobiliářem. Součástí řešení bylo navazující parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, terénní modelace, dešťová kanalizace, drenážní potrubí, retenční nádrž, vsakovací zařízení a vsakovací průleh (rýha).

  • KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Konstrukční a materiálové řešení jednotlivých sportovišť je provedeno s ohledem na jejich funkční využití. Většina povrchů sportovišť je realizována z umělých povrchů splňujících současné požadavky na jejich fyzikální vlastnosti. In-line dráha je provedena z asfaltového betonu. Povrch skateparku je betonový. Environmentálním přínosem stavby je nově vybudovaný drenážní a vsakovací systém dešťových vod, který zajišťuje jejich vsakování do podloží. Pouze v případě přívalových dešťů jsou dešťové vody svedeny přes retenční nádrž do městské kanalizace.

Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář