Spolupráci s opozicí si představit umím

Mnohokrát jsem se přesvědčil, že různé názory na jeden problém jsou v životě nezbytné. Díky nim se zdokonalujeme, formujeme a dosahujeme lepších výsledků. Z tohoto pohledu je v demokratickém světě důležitá i opozice. Pokud bude konstruktivní, dokáže přinášet jiné pohledy na věc a je důležitá i při kontrole fungování města. I proto byli na posledním zastupitelstvu – stejně jako v minulých letech – do funkcí předsedů finančního a kontrolního výborů zvoleni zástupci opozičních stran.

Někde jsem již psal, že zvolením do jakékoli funkce člověk nezíská nekonečnou moudrost. Jsem přesvědčen, že je třeba naslouchat a radit se – mezi sebou, s občany i s opozicí. Ve městě jako je Třebíč považuji za důležité, aby se na zásadních věcech našla shoda napříč celým zastupitelstvem. Osobně si dovedu představit bezproblémovou a konstruktivní spolupráci s pozicí. Vždyť i do obou zmíněných výborů byly zvoleni zástupci opozičních stran. A nutno podotknout, že všech.

Velmi obtížně si ale dovedu představit spolupráci někým, kdo konstruktivní není a snaží se za každou cenu bourat a být vždy proti – ať jde skoro o cokoli. Pokud takový člověk jen uráží a zbytečně obviňuje každého, kdo má jiný názor, nebudu ho volit, ať už kandiduje kamkoli.

V tom případě nejde vůbec o strach z opozice, nechtění spolupráce nebo debaty. V tom případě jde o rozhodnutí, které má za cíl konstruktivně pracovat. V tom případě přece není problém nominovat kohokoli jiného – hnutí Třebíč občanům má jistě spoustu kvalitních lidí, kteří budou konstruktivní opozicí.

Jan Burda

Napsat komentář