Proběhne veřejné projednání Agaptační strategie

Veřejné projednání Adaptační strategie města Třebíče na změnu klimatu se bude konat ve středu 20. dubna 2022, od 15 hodin v zasedací místnosti A 043, budova Městského úřadu Třebíč na Masarykově nám. 116/6.

Tvorba adaptační strategie pro město Třebíč se blíží ke konci. Již brzy bude mít naše město důležitý strategický dokument, který přichází s návrhy pro optimální podmínky života ve městě v období, kdy dochází k zásadním změnám kvůli rychle se měnícímu klimatu.

S obsahem dokumentu je možné se seznámit na webových stránkách města či přímo na veřejném projednání, kde ho za zpracovatelský tým představí RNDr. Viktor Třebický, Ph.D. ze společnosti CI2, o. p. s. 

Občané mohou své připomínky ke zveřejněnému dokumentu podávat do 27. dubna 2022 písemně na Odbor rozvoje a územního plánování či elektronicky na e-mailovou adresu Petra.Hartmanova@trebic.cz.

ODKAZY

Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář