8 | Ing. Irena Hejzlarová

Mým životním úkolem se stalo vzdělávání nejen mladých lidí v oblasti finanční gramotnosti a ekonomických vztahů. Nerada slibuji, raději reálně plánuji, pracuji a hodnotím. Věci veřejné mne zajímaly vždy, pracuji dlouhodobě s mládeží, čtyři roky v zastupitelstvu, osm let ve finančním výboru města, dlouhé roky v komisích města. Po úspěšné práci v bankovním sektoru učím již deset let na soukromé střední škole.
Volný čas věnuji z celé rodiny nejraději úžasnému vnukovi a třem pejskům, sportuji, cestuji a miluji dobré divadlo.
Třebíč je cenné město s cennými lidmi, ve své práci chci nejvíce podpořit mladé lidi, pro které je život v Třebíči prioritou.

kandidátní listina – volební program

Napsat komentář