4 | Bc. Anna Machátová

Jsem předsedkyní Třebíčského centra z.s. – organizace, které poskytuje komplexní služby pro rodiny – a posledních 19 let se aktivně věnuji prorodinné problematice a vzdělávání.

Pracuji jako finanční a projektová manažerka a jsem realizátorkou celokrajských projektů zaměřených na management NNO, vzdělávání žen a podporu rodin. Rovněž mám zkušenosti s mezinárodními projekty, opět zaměřených na prorodinné služby, leadership žen a také společenské odpovědné nakupování.

Jsem ale hlavně lektorkou  – kromě angličtiny pro děti i dospělé lektoruji kurzy soft skills, personální, finanční a projektové řízení a další. Ve spolupráci s renomovanými vzdělávacími agenturami se lektorsky podílím na realizaci motivačních kurzů, rekvalifikačních kurzů chůva a pracovník v sociálních službách a v posledních letech přednáším a lektoruji témata spojená se slaďováním pracovního a rodinného života, gender problematiky a rovných příležitostí.  Od roku 2015 se zaměřuji i na problematiku domácího násilí a organizuji celospolečenské kampaně v této oblasti.

Angažuji se také v aktivitách zaměřených na rozvoj komunity, jsem členkou komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči a předsedkyní komise Rodina a zdraví GS ZM Třebíč. Svoje zkušenosti prezentuji na konferencích a odborných seminářích v ČR i v zahraničí, v rámci spolupráce rodinných a mateřských center působím jako mentorka a velmi ráda předávám své zkušenosti dalším ženám.

Základní hodnoty, které zastávám a v které věřím, jsou otevřenost, poctivá práce a pomoc potřebným, vzájemná podpora a spolupráce. Za největší pracovní úspěch považuji možnost vést skvělý tým a poskytovat zaměstnání maminkám po rodičovské dovolené a dlouhodobě nezaměstnaným ženám.

Svoje zkušenosti a znalosti již v práci pro město využívám, věřím, že budu mít tuto možnost pokračovat – i v budoucnu se chci věnovat prorodinným a sociálním službám a mou osobní prioritou je nově vznikající komunitní centrum, které se může stát skutečným CENTREM – místem setkávání všech, kdo se setkávat chtějí, a kde najdou vše, co potřebují. I v tomto případě věřím, že klíčem k tomuto cíli je otevřená spolupráce města, neziskových organizací a dalších subjektů s veřejností a cílovými skupinami.

Volného času mám pomálu, naplňuje mě hlavně cestování a poznávání nových míst a kultur, skvěle si užívám kurzy fly jógy a vyřádím se i při práci na zahradě mých rodičů, kterým pomáhám.

Jsem 25 let vdaná, mám tři skvělé a samostatné dcery a svůj pracovní život jsem zasvětila pomoci rodinám s dětmi a podpoře žen.

Moje motto: „Prosíme všechny, kdo tvrdí, že něco nejde, aby nepřekáželi těm, co už na tom pracují.“

„Kde je vůle, je i cesta.“ George Bernard Shaw

kandidátní listina – volební program

Napsat komentář