7. Mgr. Viktor Kolář

40 let
advokát
Podkláštěří

CO SE MI V TŘEBÍČI NEJVÍC LÍBÍ?

Opravené historické město s promenádou kolem řeky, kulturní život ve městě.

CO BY SE V TŘEBÍČI DALO ZLEPŠIT?

Více úsilí vynaložit na přípravu města na probíhající klimatickou změnu a její dopady na život ve městě.

KTERÉ KONKRÉTNÍ MÍSTO MÁM V TŘEBÍČI NEJRADĚJI?

Park Hrádek

JAKÉ JSOU MOJE KONÍČKY?

Windsurfing a sport obecně, cestování

zpět na kandidátku