Třebíč je krásné město s obrovským potenciálem (rozhovor Jana Burdy pro Horácké noviny)

27Lídrem kandidátky uskupení Třebíč můj domov je Jan Burda, který přebírá štafetu od dlouholeté zastupitelky Marie Černé. Je to člověk známý především z neziskového sektoru díky své práci s dětmi a mládeží.

Je však práce v neziskovce dostatečnou průpravou pro pozici ve vedení města?

JB: Nezasvěcenému by se mohlo zdát, že si ve volnočasových neziskovkách jen hrajeme. Ale práce s dětmi ve volném čase je velká odpovědnost. Navíc, řídit neziskovku to chce celou řadu manažerských kompetencí. Je třeba pracovat v týmu lidí (často dobrovolníků), zajišťovat financování a zároveň velmi odpovědně hospodařit, pečovat o majetek, zajišťovat propagaci. Zkrátka šéf dobře fungující neziskovky – ať už dobrovolník nebo zaměstnanec – musí být dobrým manažerem. Já bych rád tyto svoje dlouholeté zkušenosti využil v práci pro město. Navíc mám zkušenosti z práce na krajském úřadě nebo v přímořízené organizace ministerstva školství. Dá se říct, že se vlastně celý život pohybuji v blízkosti státní správy i samosprávy.

Co je největším problémem Třebíče?

JB: Nemám moc rád, když se věci pojmenovávají jako „problémy“. Mám totiž pocit, že jsme si, poslední dobou, hodně zvykli vidět věci jen negativně. Tak to ale není. Jsem přesvědčen, že se nám žije velmi dobře. Třebíč je krásné město s obrovským potenciálem. To ale neznamená, že neexistují věci, na kterých je třeba pracovat. Jako prioritní oblasti vidím například komunikaci radnice s občany, dopravu, revitalizaci některých částí města nebo zlepšení financování místních částí. V širším kontextu je to potom maximální podpora výstavby 5 bloku jaderné elektrárny v Dukovanech.

To jsou velké úkoly. Jak toho ale chcete dosáhnout?

JB: Především je třeba i uvědomit, že radnice není všemocná. U řady projektů, které se v Třebíči realizují je investorem stát – třeba Ředitelství silnic a dálnic jako u nedávné opravy Bráfovy ulice. Představitelé města tak mohou iniciovat jednání na nejrůznějších úrovních, ale jejich pozice je často dost omezená. Tak je to třeba i při jednáních o výstavbě 5. bloku v Dukovanech. Zástupci města musí vyvinout maximální úsilí, ale konečné rozhodnutí se na radnici neudělá. Podobné je to s tolik diskutovaným obchvatem – já raději používám slovní spojení městský okruh – který Třebíč jednoznačně potřebuje. Je nutné v maximální míře využít tuto příležitost na odlehčení dopravy v centru. Investorem ale bude opět stát.

Jiná věc je u projektů, kde má město „volnou ruku“. Co se týče dopravy, je potřeba pracovat na systému parkování ve městě. Mám na mysli například vybudování záchytných parkovišť na okrajích města a jejich napojení na městskou autobusovou dopravu. Rád bych také podpořil realizaci projektu sdílení elektrokol a případně elektromobilů. Tím by se odlehčilo dopravě centru města, což by pomohlo při plánované revitalizaci Karlova náměstí. Dotažení do konce si jistě zaslouží také projekt na revitalizaci parku na Hrádku.

Jak si ale představujete zlepšení komunikace radnice s občany?

JB: To myslím, že je skoro nejjednodušší. Vždy jsem se zajímal o názory lidí a často s lidmi diskutuji o nejrůznějších věcech. A zajímat se určitě budu i po volbách. Případným zvolením nezískám více moudrosti – naopak. Práce pro město je velká odpovědnost. Je to služba občanům a je nezbytné k tomu tak přistupovat. Rozhodně budu podporovat například pořádání diskusních setkání na různá témata. V Třebíči je celá řada iniciativ, kterým leží na srdci rozvoj města – například Městské zásahy, nebo vznikající studentský parlament – se kterými bych rád úzce spolupracoval. Chtěl bych také podpořit vznik participativního rozpočtu, aby sami občané mohli rozhodovat o využití části městských financí.

Máte na závěr nějaký vzkaz pro třebíčáky?

JB: Pojďte, prosím, k volbám. Čekají nás volby nejen komunální, ale i důležité volby senátní. Demokracie nám přináší hodně práv, kterých je třeba si vážit a využívat je. Mezi ně patří i právo jít volit a odpovědně se tak podílet na budoucnost našeho státu a města. Nelíbí se vám, kam se Třebíč ubírá? Pojďte k volbám. Líbí se vám, jak se Třebíč rozvíjí, pojďte podpořit ty, kteří, pro město pracují. No a pokud dáte hlas našemu uskupení a umožníte nám tak pokračovat, společně s vámi, v tom, co má smysl, budu moc rád.

Napsat komentář