Rozhovor Jana Burdy pro 5+2

S jakými konkrétními (hlavními) cíli, vizemi a plány jdete do letošních komunálních voleb?

Náš kompletní program je k nalezení na webu www.trebic-domov.cz. Nicméně, naším hlavním cílem je vysoká kvalita života pro občany Třebíče i jejích místních částí a dobré jméno našeho města na Vysočině i v republice.
Náš program stojí na třech pilířích, které se prolínají všemi tématy.
Jednak chceme navázat na to, co se podařilo v minulém volebním období a kontinuálně v řadě věcí pokračovat.
Budeme podporovat komunitní plánování ve městě. Názor občanů nás zajímá a bude zajímat i po volbách.
Budeme aktivně spolupracovat s Krajem Vysočina, aby Třebíč nebyla v rámci Vysočiny opomíjeným městem.

Důležitou podmínkou rozvoje města je fungování Jaderné elektrárny Dukovany a proto budeme podporovat výstavbu 5. bloku a s tím související výstavbu trasy pro dopravu potřebných komponent.

Co město aktuálně nejvíc trápí? A jak byste tento problém řešil?

Velkým problémem je v Třebíči doprava. Je to bolest, kterou si naše město s sebou nese už od chvíle, kdy byla hlavní trasa od Brna na Jihlavu vystavěna středem města. Vzhledem k tomu, že ona Bráfova třída a navazující Sucheniova jsou v současné době vlastně jedinou spojnicí západní a východní části města, je to velký problém při jakékoli komplikaci nebo uzavírce. Jednoznačných řešením je výstavba městského okruhu – nebo chcete-li – obchvatu, jehož realizace se městu přiblížila v souvislosti s výstavbou 5.bloku JE Dukovany. Ke zklidnění dopravy pomohou ale i další kroky: zřízení záchytných parkovišť na okrajích města, dobrá návaznost na městskou dopravu atd.

Co je naopak největší předností města?

Mohl bych říct, že památky, které jsou zařazeny na seznam UNESCO. Jsem ale přesvědčen, že hlavní devízou Třebíče je, to co je už dlouhou řadu let jakýmsi neoficiálním sloganem: Třebíč – město dobrých přátel. Mám možnost porovnávat s ostatními městy na Vysočině i mimo ni a jako velké pozitivum vidím to, že v Třebíči se lidé, ale i organizace dokáži domluvit a spolupracovat. Také jsem přesvědčen o tom, že Třebíč má výbornou infrastrukturu a vybavenost pro život všech skupin obyvatel, mladých rodin, střední generace i seniorů. Lidé mají zájem o veřejné dění a chtějí se podílet na fungování města. A to je potenciál, který je potřeba využít.

Co se podle vás v končícím volebním období povedlo a nepovedlo? V čem byste chtěli být odlišní od stávající koalice?

Já jsem vždycky vděčný za drobnosti, které se daří. Jsem přesvědčen, celek tvoří maličkosti. Co bych ale vypíchnul, a maličkosti rozhodně nejsou, je probíhající rekonstrukce kina Morávia, kde vzniká komunitní centrum nebo výstavba podchodu pod ulicí Sucheniova, chráněné bydlení pro postižené či otevření nového útulku pro opuštěná zvířata. A co se zatím nepovedlo? Výstavba zázemí pro veřejné akce na Hrádku a revitalizace tohoto parku i parku zámeckého a podzámecké nivy. Také rekonstrukce Karlova náměstí probíhá pomaleji než jsme čekali – tady už byly ale některé práce zahájeny.

Byl bych rád, kdyby se podařilo nastartovat větší komunikaci a spolupráci s občany a neziskovými organizacemi. Zájem o dění ve městě a jeho rozvoj mají – jen je potřeba, aby dostali více příležitostí.

Proč byste právě vy měl být primátorem/starostou?

Mám bohaté zkušenosti z fungování kraje a krajského úřadu, byl jsem také zástupcem ředitele organizace přímo řízené MŠMT, mám zkušenosti s čerpáním evropských dotací, jsem zastupitelem města a řadu let působím v nejrůznějších komisích. Práce, kterou teď dělám v neziskové sféře v sobě skrývá celou řadu činností – prací s týmem lidí počínaje a sháněním finančních prostředků a hospodařením konče. Tohle všechno jsou zkušenosti, které bych rád využil ve vedení města.

Napsat komentář