Participativní rozpočet se rozběhl

Jistě jste zaregistrovali, že od začátku března můžete hlasovat o dvanácti investicích v rámci pilotního ročníku participativního rozpočtu. Investováno bude celkem 3,5 milionu korun. Komunikaci s veřejností a její spolurozhodování o dění ve městě považuji za důležitou součást fungování města.
Pro letošní rok byly projekty vybrány odborníky z městského úřadu na základě potřebnosti i podnětů ze strany veřejnosti. Již od prvního dubna se však rozběhne sběr námětů od obyvatel města. Jedná se o jedinečnou příležitost jak vylepšit okolí svého bydliště, jak realizovat užitečný projekt, jak udělat něco užitečného pro své okolí… Zkrátka, jak se podílet na rozvoji města.

Jsem přesvědčen o tom, že participativní rozpočet je významný krok k zapojení veřejnosti do dění ve městě. Věřím, že se sejde dostatek kvalitních projektů, které si zaslouží pozornost nás všech.

Veškeré informace jsou dostupné na webu www.trebic.cz v sekci „participativní rozpočet“. Já už jsem hlasoval. Věřím, že se zapojíte i vy.

Jan Burda5

 

Napsat komentář