Na apríla začne pravidelné jarní hubení potkanů

Plánovaná jarní deratizace města a městských částí začne 1. dubna a včetně závěrečného úklidu uhynulých hlodavců potrvá do 30. května. Odbor životního prostředí Městského úřadu v Třebíči žádá občany o spolupráci při této rozsáhlé akci.

Majitelé a správci všech objektů musí před deratizací provést určitá preventivní opatření. Ta spočívají především ve vyčištění sklepů, prostorů pro uložení odpadových nádob, utěsnění všech prostupů do objektů, pozavírání sklepních oken a utěsnění kanalizačních vpustí ve sklepech.

Majitelé, nájemníci a správci všech objektů musí zajistit deratizační firmě vstup do svých objektů a umožnit jí tak provedení deratizace. Zároveň jsou povinni provádět všechna opatření proti šíření přenosných nemocí. Nedodržení těchto zásad lze totiž postihovat jako přestupek.

Deratizační firmy označí už deratizované objekty letáčky, na nichž je uvedeno datum položení a druh použité nástrahy a také informace o firmě a odpovědné osobě, která deratizaci provádí. Je nutné, aby celá akce proběhla za spolupráce Městského úřadu, Krajské hygienické stanice Třebíč, deratizační firmy a hlavně majitelů jednotlivých objektů a to v jednotném termínu. Jedině tak je možné zajistit úspěšnost celé akce.

I. etapa II. etapa III. etapa IV. etapa
1. 4. – 7. 4. 2019 8. 4. – 14. 4. 2019 15. 4. – 21. 4. 2019 22. 4. – 28. 4. 2019
Borovina Stařečka Nové Dvory Horka Domky
Podklášteří Vnitřní Město Nové Město Průmyslová čtvrť
Týn Sokolí Brněnská Nová prům. čtvrť
Zámostí Slavice Ptáčov Račerovice
Panská Niva Pocoucov Budíkovice
Nehradov
Hrádek
Řípov

Zdroj: tisková zpráva města Třebíč

Napsat komentář