Mít trvalé bydliště v Třebíči se vyplatí

Trvalý pobyt není to stejné jako adresa bydliště. Přesto, že se dnes jedná spíše o evidenční údaj, přihlášením se k trvalému pobytu v Třebíči občan vyjadřuje sounáležitost s městem. Pro město jako samosprávný organ to také znamená více peněz do městského rozpočtu, které jsou použity například na vybudování chodníků, opravy silnic i provoz školských zařízení, kam Třebíčáci posílají své děti.

Třebíč chce motivovat občany k zápisu trvalého pobytu

V Třebíči žije opravdu hodně lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt. Přesto využívají veškerou infrastrukturu a služby, které město svým občanům poskytuje. „Rozhodli jsme se podpořit status trvalého pobytu v Třebíči. Chceme občanům, kteří ve městě bydlí, ale nemají na matrice nahlášené trvalé bydliště v Třebíči, tuto možnost připomenout a zároveň je motivovat,“ říká starosta Třebíče Pavel Pacal. Připomíná, že město získává od státu finance do svého rozpočtu podle velikosti sídla a počtu obyvatel. Z toho jsou pak financovány provozy mateřských školek, městská hromadná doprava a spousta dalších věcí, které občané města využívají. Tento zdánlivě nedůležitý evidenční údaj je pro město tedy významný.

Vstupenky do památek, aquaparku a roční jízdné v MHD zdarma

Motivační benefity pro ty, kteří se rozhodnou zapsat si trvalé bydliště v Třebíči, mohou lidé využít od začátku roku 2022. Týká se to nově přistěhovaných, ale také těch, kteří v Třebíči už bydlí a na změnu zápisu trvalého bydliště třeba zapomněli.

Při zápisu na oddělení matriky a evidence obyvatel dostanou občané jednorázové vstupenky do třebíčských památek a také do aquaparku. Dokonce získají roční jízdné v městské hromadné dopravě zdarma. „Roční jízdné v MHD bez poplatku je nejen zajímavým benefitem pro ty, kteří si přihlásí trvalé bydliště v Třebíči, ale také způsob, jak ulevit městu od aut a snížit emise CO2 ve vzduchu. V souvislosti s trvalým bydlištěm a situací v oblasti parkování připravuje město systém rezidentních parkovacích karet. Na parkovací místo bude mít nárok jen ten, kdo bude mít v Třebíči trvalé bydliště. Ostatní si za parkování připlatí.

Aktuální počet obyvatel

K 1. lednu 2022 má Třebíč 34.303 obyvatel, tedy přesněji řečeno tolik lidí má zde trvalé bydliště. Městský úřad odhaduje, že stovky dalších občanů, kteří v Třebíči fakticky bydlí, mají trvalé bydliště na jiném místě. Neméně podstatné je také to, že pouze lidé s trvalým bydlištěm v Třebíči mohou volit své zastupitele a ovlivnit tak dění v místě, kde žijí.

Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář