Město ocenilo nejlepší loňské projekty a udělilo ceny Třebíčské srdíčko

Ve středu 19. února ocenili zástupci vedení města nejlepší projekty roku 2019, které byly podpořeny z Grantového systému města Třebíče. V roce 2019 přišlo na město celkem 119 žádostí, 94 jich bylo podpořeno.

„Grantový systém provozuje Třebíč už od roku 2003, tedy 17 let. Za tu dobu jsme podpořili 2.033 projektů v hodnotě 50.361.700 korun,“ uvedl na začátek starosta města Pavel Pacal a všem poděkoval za jejich práci.

Kulturní program zajistily děti Základní umělecké školy Třebíč, písní Mléčná dráha v provedení Komorního sboru žáků Mgr. Evy Lojdové, skladbou Underneath Your Clothes v podání saxofonisty Jana Voneše a nesmrtelných skladeb Jednoho dne se vrátíš a Fantom opery v podání desetiletého Alexe Macha, který hrál na klávesy.

V grantovém programu Kultura bylo přihlášeno 15 projektů, město jich podpořilo 14
za 527.400 korun. Ocenění získal projekt Živý betlém 2019 a převzala jej Hana Oravcová z Římskokatolické farnosti Třebíč – zámek.

V programu Prevence kriminality a drogové problematiky bylo podpořeno 10 projektů, částkou 248.600 korun. Ocenění získal projekt ZŠ Cyrilometodějské v Třebíči, Dlouhodobý preventivní program Maraton III, který prezentovala Jana Čechová.

Z celkového počtu 22 podaných žádostí v programu Zájmové aktivity podpořilo město 18 projektů v částce 597.500 korun. Jako nejlepší byl vyhodnocen projekt Kozí stezka, který prezentovala Veronika Hlávková.

Anna Malenová z Třebíčského centra prezentovala vítězný projekt Návrat k přírodě, který zvítězil v grantovém programu Ekologie. V něm byly podpořeny 4 žádosti ze sedmi podaných, v hodnotě 91.000 korun.

Z 20 žádostí v programu Rodina a zdraví bylo podpořeno 16 projektů za 336.800 korun. Ocenění získal Jan Kotlan za projekt Slavická setkávání.

V programu Cestovní ruch bylo podpořeno 6 ze 7 podaných žádostí částkou 145.800 korun, zvítězil projekt TripGame, aneb poznej město jinak. Vítězný projekt prezentovala Martina Lojdová.

Slavnostní setkání zakončilo předání ceny Třebíčské srdíčko, kterou uděluje Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a město Třebíč dobrovolníkům v práci s dětmi a mládeží. Cenu získala dobrovolnice z třebíčského klubu Naděje Karolína Krejčová, realizátorka akcí a aktivit pro děti a mládež v muzeu Eva Novotná a dlouholetá vedoucí skautek Hana Bělková, které byla cena udělena In memoriam. Ceny předával Jan Burda – předseda Rady dětí a mládeže Kraje Vysočina a třebíčský radní. 

Zdroj: www.trebic.cz

Napsat komentář