Co je to participativní rozpočet?

Stručně řečeno jde o proces, prostřednictvím kterého mohou obyvatelé Třebíče spolurozhodovat o využití části městského rozpočtu na realizaci konkrétních projektů.

Zapojování veřejnosti do dění ve města považuji za velmi důležité. No a možnost navrhnout projekty, které bude město financovat a hlasováním se podílet na jejich výběru je skvělá věc.

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání schválilo na participativní rozpočet v letošním částku 3,5 milionu korun a od roku 2020 vždy minimálně ve výši sto korun na obyvatele. Jsem moc rád, že pravidla participativního rozpočtu i jeho výši schválilo zastupitelstvo jednomyslně. Povedlo se totiž připravit návrh ve shodě se všemi politickými subjekty.

Pro letošní rok jsou pro participativní rozpočet připraveny projekty, které vybrali odborníci z městského úřadu na základě potřebnosti a podnětů ze strany veřejnosti. Pro příští rok již budou jednotlivé projekty navrhovat sami občané.

A jak je možné se zapojit?

Od 1. března bude spuštěno hlasování o podpoře projektů pro letošní rok. Každý obyvatel města starší patnácti let, tak bude moci ovlivnit, jaké investiční projekty se letos zrealizují. Následně pak bude možné podávat návrhy projektů na příští rok.

O všech krocích budeme pochopitelně informovat prostřednictvím webu města i sociálních sítí. Už teď se ale můžete podívat na letošní projekty na webové stránce, kde také bude od 1. března spuštěno hlasování.

Jan Burda

Napsat komentář