9 | Mgr. Viktor Kolář

Mým povoláním je advokacie, které se věnuji již téměř 10 let. Po absolutoriu práv jsem působil více jak 5 let v pražské pobočce americké advokátní kanceláře. Posléze jsem se rozhodl pro návrat do svého rodného města, kde se věnuji advokacii nadále.

 

Po návratu do Třebíče jsem si uvědomil, jak kvalitní život je možné v našem městě žít. Současně však vidím i problémy a nedostatky, které Třebíč trápí a na kterých je třeba i nadále pracovat. I z tohoto důvodu jsem v posledním volebním období přijal funkci člena Komise pro rozvoj města, kde jsem se se svými nápady a elánem snažil přispět ke zkvalitnění života v Třebíči.

Ve volném čase se věnuji sportů a cestování s rodinou.

kandidátní listina – volební program

Napsat komentář